Kiedy odpada skrzep po usunięciu zęba?

Porażenie nerwu twarzowego po znieczuleniu zęba – objawy IANBA

Można przeprowadzić różne badania, aby stwierdzić, czy porażenie nerwu twarzowego po znieczuleniu zęba jest wynikiem IANBA. W badaniu MRI ogląda się cały nerw twarzowy. Jeśli porażenie nerwu twarzowego jest wynikiem IANBA, dostępne jest leczenie. W ciężkich przypadkach, operacja może być jedyną opcją. Skanowanie MRI jest drogie i zajmuje kilka dni, aby zwrócić wyniki.

Oto artykuł, który jest rezultatem naszej kreatywnej współpracy z dentworry.com.pl

IANBA powoduje porażenie nerwu twarzowego po znieczuleniu zęba

Najczęstszy objaw IANBA, czyli porażenie twarzy wywołane przez IANBA, występuje bezpośrednio po zabiegu stomatologicznym. W niektórych przypadkach porażenie twarzy może wystąpić po kilku godzinach, kilku dniach, tygodniu, a nawet kilku miesiącach. Stan ten może wystąpić również po nadmiernej penetracji roztworu znieczulającego lub gdy igła przypadkowo trafi do nerwu.

Pooperacyjne porażenie twarzy może wystąpić w wyniku bezpośredniego urazu nerwu twarzowego przez igłę lub jako efekt uboczny wymuszonego powietrza lub znieczulenia stomatologicznego. Objawy IANBA mogą być łagodne do umiarkowanych i mogą nie być trwałe. Paraliż może być idiopatyczny lub spowodowany tworzeniem się guzów. Leczenie IANBA może obejmować nawadnianie wodą w celu zmniejszenia ryzyka odmy podskórnej, a także leki przeciwzapalne w celu zmniejszenia obrzęku i stabilizacji błony nerwowej. Większość przypadków ustępuje samoistnie w ciągu tygodnia lub dwóch.

Jeśli IANBA powodująca obumarcie nerwu twarzowego wystąpi podczas zabiegu stomatologicznego, możliwe jest, że igła przebije nerw i spowoduje bezpośredni wstrząs elektryczny. Jednak igła jest zbyt mała, aby bezpośrednio zetknąć się z nerwem, zamiast tego mogła wprowadzić igłę do nasady powodując krwotok i ucisk. W przypadku ciężkiego urazu nerwu, pacjent może wymagać leków, w tym Prednisolonu. Skutki stosowania tych leków mogą być różne – od krótkotrwałej ulgi do trwałego uszkodzenia.

Innym możliwym objawem IANBA jest opóźnione porażenie twarzy. Rozpoczyna się ono około 24 godzin po podaniu znieczulenia i ustępuje w ciągu 8 tygodni. Pacjenci z opóźnionym porażeniem nerwu twarzowego powinni natychmiast szukać leczenia, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu. Objawy tego stanu mogą być trudne do wykrycia, ale pacjent powinien być starannie monitorowany i poinformowany o wszelkich potencjalnych zagrożeniach.

Zakażenie jest kolejną możliwą przyczyną porażenia nerwu twarzowego wywołanego przez IANBA. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest ucisk lub obrzęk nerwu w okolicy tylnej małżowiny usznej. Wczesna dekompresja nerwu może również spowodować minimalną poprawę funkcji nerwu. Porażenie twarzy wywołane przez IANBA jest nieczęstym powikłaniem leczenia stomatologicznego i powinno być podejrzewane w przypadkach, w których nerw ten jest zaangażowany.

W jednym przypadku porażenie nerwu twarzowego wywołane przez IANBA wystąpiło po zabiegu stomatologicznym. Pacjentka wróciła do gabinetu stomatologicznego po wystąpieniu uogólnionego osłabienia po lewej stronie. Nie mogła zamknąć prawego oka, a jej lewa powieka wydawała się podwijać do góry, gdy była o to proszona. Chirurg stomatologiczny przepisał jej kompleks witamin B dwa razy dziennie. Stan pacjentki nie poprawił się bez leczenia.

Skanowanie MRI bada cały nerw twarzowy

Skanowanie MRI nerwu twarzowego po zabiegu stomatologicznym pozwoli lekarzowi zdiagnozować wszelkie problemy z tym nerwem, w tym paraliż twarzy i zespół Moebiusa. Obraz wysokiej rozdzielczości T2-zależny nerwu twarzowego pokazuje hipointensywną liniową strukturę rozciągającą się przed nerwem przedsionkowo-ślimakowym i za pniem mózgu. Jest on otoczony przez T2-hiperintensywny płyn mózgowo-rdzeniowy. Segmenty labiryntowy i tympanalny nie są dobrze uwidocznione na obrazach niekontrastowych. W przypadku proksymalnej, pozaczaszkowej części nerwu twarzowego najlepsze efekty daje badanie MRI z użyciem cewki mikroskopowej.

Nerw twarzowy przebiega wzdłuż przednio-przyśrodkowego kwadrantu IAC. Od nerwu ślimakowego oddzielony jest pionowym i poziomym odcinkiem kostnym. Jest zaopatrywany przez tętnicę labiryntową, gałąź AICA. Jego początek znajduje się w zwoju nerwu wzrokowego. Nerw twarzowy jest jednym z najważniejszych nerwów w obrębie twarzy.

Rezonans magnetyczny całego nerwu twarzowego po znieczuleniu zębów może ujawnić wszelkie problemy, które mogły wystąpić z nerwem językowym. Podczas zabiegu znieczulany jest cały nerw twarzowy, co skutkuje zmienionym czuciem w lewej wardze i brodzie. Pacjentka zgłaszała również, że podczas jedzenia przygryza wargę. W takiej sytuacji można wykonać badanie MRI nerwu językowego.

Badanie MRI może pomóc lekarzowi w diagnozowaniu zaburzeń nerwów czaszkowych. Lekarz zapozna się z historią choroby, aktualnym rozpoznaniem oraz wszelkimi wcześniejszymi zdjęciami, które mogą być potrzebne. Wszystkie obrazy powinny być przyniesione z pacjentem, aby lekarz mógł je przejrzeć. W ten sposób, lekarz będzie w stanie określić najlepszą opcję leczenia dla pacjenta. Istnieje wiele opcji leczenia zaburzeń nerwów czaszkowych.

Rezonans magnetyczny nerwu twarzowego po znieczuleniu zęba może ujawnić różne stany patologiczne. Należą do nich zmiany w centralnej części nerwu oraz w strukturach kostnych twarzy. Inne procedury mogą dostarczyć użytecznych informacji dotyczących nerwu twarzowego, takich jak badanie MRI ze wzmocnieniem Gd-DTPA. MRI może dostarczyć przydatnych informacji, jeśli nie ma zmian chorobowych. Jeśli jednak porażenie utrzymuje się przez długi czas, najlepszym rozwiązaniem może być eksploracja chirurgiczna.

Inne przyczyny porażenia nerwu twarzowego obejmują nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej lub nowotwór języka. Porażenie nerwu twarzowego jest rzadkie po zabiegu stomatologicznym, ale może wystąpić w wyniku ucisku guza na śliniankę przyuszną. Może to ograniczyć ukrwienie nerwu, uniemożliwiając jego prawidłową regenerację. Zwykle jednak ustępuje w ciągu roku.

Możliwości leczenia

Paraliż twarzy po znieczuleniu zęba może być całkowity lub częściowy i może wystąpić w wyniku bezpośredniego uszkodzenia nerwu. Stan ten nie jest rzadki i może wynikać z wielu przyczyn, w tym tworzenia się guzów, stanów idiopatycznych i zawału mózgu. Paraliż twarzy może być również wynikiem nadmiernej penetracji błony nerwowej lub zbyt dużej ilości roztworu znieczulającego. Objawy pojawiają się zwykle w ciągu kilku dni do kilku tygodni, ale dostępne jest leczenie.

Może wystąpić kilka różnych przyczyn znieczulenia nerwu twarzowego, w tym wewnątrzgruczołowe wstrzyknięcia roztworu znieczulenia miejscowego, infiltracja stomatologiczna LA lub obie te przyczyny. Powikłania te mogą wystąpić w wyniku przypadkowego znieczulenia nerwu. Roztwór znieczulenia miejscowego może również spowodować porażenie, jeśli zostanie wstrzyknięty do ślinianki przyusznej, kostnej struktury wysuwającej się z żuchwy.

Pooperacyjne porażenie nerwu twarzowego może prowadzić do długotrwałych problemów w jamie ustnej. Oprócz osłabienia mięśni, stan ten może wpływać na mowę i nawyki żywieniowe. Może to powodować dyskomfort i skutkować wstydliwymi efektami ubocznymi. Pacjenci mogą również gryźć dziąsła, co prowadzi do infekcji i owrzodzeń. Ponadto, paraliż twarzy może utrudniać pacjentowi wykonywanie jakichkolwiek wyrażeń. Jeśli stan ten utrzymuje się dłużej niż kilka tygodni, konieczne może być poddanie się zabiegowi retrakcji nerwowo-mięśniowej w celu odzyskania siły twarzy.

Jeśli miałeś niedawno zabieg stomatologiczny i doświadczyłeś porażenia nerwu twarzowego po znieczuleniu, możesz chcieć rozważyć kilka różnych opcji leczenia. Poza tradycyjnymi zabiegami w jamie ustnej, możesz również spróbować leków takich jak Nucleo CMP tm. Leki te mają za zadanie pomóc Twojemu organizmowi w naprawie uszkodzonego nerwu twarzowego. W niektórych przypadkach nie wyleczą one całkowicie Twojego stanu, ale mogą pomóc Ci poprawić jakość życia.

Po zabiegu, po znieczuleniu może również wystąpić u Pana/Pani przejściowy paraliż twarzy. Stan ten może być spowodowany podstawowym problemem medycznym, takim jak infekcja, lub reakcją na środek znieczulający. Zaburzenie to jest rzadkie, ale może wystąpić po zabiegu stomatologicznym, jeśli pacjent otrzymał znieczulenie miejscowe. Inną przyczyną porażenia nerwu twarzowego po znieczuleniu zęba jest przedłużające się usuwanie trzeciego trzonowca żuchwy.

Po ustąpieniu stanu zapalnego nerw twarzowy może odzyskać swoją funkcję i zostać w pełni przywrócony. Lekarze NYU Langone mogą przepisać leki kortykosteroidowe, które pomogą zmniejszyć obrzęk i przywrócić przepływ krwi do twarzy. Zastrzyk może również pomóc zmniejszyć ryzyko trwałego uszkodzenia i długotrwałego stanu zapalnego. Leki te pomogą również zmniejszyć uszkodzenie nerwów spowodowane przez znieczulenie. Do pełnego wyzdrowienia potrzeba będzie kilku miesięcy.

Pomimo potencjalnych korzyści, obecne opcje leczenia porażenia nerwu twarzowego po zabiegu stomatologicznym nie zapewniają pożądanych rezultatów. Ryzyko jatrogennego uszkodzenia jest zwiększone, ponieważ nerw twarzowy jest tak wrażliwy. Obecnie nie jest znany sposób na odwrócenie stanu pacjenta, ale jeśli podejrzewasz porażenie nerwu twarzowego po znieczuleniu zęba, wykwalifikowany specjalista będzie mógł zaoferować wskazówki.